OSMRTNICE  - 2019.

17.10.2019. Milica Nescopoulus (1926.- 2019.)

11.10.2019. Mate Rogulj (1978.- 2019.)

9.10.2019. Irma Korljan (1957. - 2019.)

7.10.2019. Marija Božić (1939. - 2019.)

29.09.2019. Slavica Peko (1968. - 2019.)

24.09.2019. Ivica Klinac (1928. - 2019.)

17.09.2019. Slobodanka Gnječ (1946. - 2019.)

17.9.2019. Smiljanka Slako  (1935. - 2019.)

13.9.2019. Bernard Ostojić (1951. - 2019.)

12.9.2019. Đani Vuković (1988. - 2019.)

30.8.2019. Vinka Dropulić (1928. - 2019.)

28.8.2019. Nada Arapović (1944. - 2019.)

23.8.2019. Biserka Krilić (1928. - 2019.)

24.7.2019. Stipan Jerković (1941. - 2019.)

22.7.2019. Marija Bilas (1949. - 2019.)

18.7.2019. Blagica Matić (1938. - 2019.)

5.7.2019. Nedjeljko Marević (1956. - 2019.)

2.7.2019. Sulejman Hadžiosmanović (1945. - 2019.)

27.6.2019. Josip Žderić (1937. - 2019.)

26.6.2019. Anita Zmijarević (1960. - 2019.)

25.6.2019. Radovan Kovač (1965. - 2019.)

24.6.2019. Ivan (Ićo) Štula (1940. - 2019.)

16.6.2019. Ruža Barbir (1938. - 2019.)

11.6.2019. Jelka Drljević (1956. - 2019.)

8.6.2019. Kata Franić (1920. - 2019.)

8.6.2019. Zlatko Raić (1934. - 2019.)

5.6.2019. Ilonka Veža (1968. - 2019.)

4.6.2019. Katica Korljan (1959. - 2019.)

3.6.2019. Mirjana Korljan (1950. - 2019.)

2.6.2019. Stipan Grgurinović (1931. - 2019.)

1.6.2019. Mate Čupić (1951. - 2019.)

25.5.2019. Ivica Družijanić (1964. - 2019.)

24.5.2019. Hajra Bise (1934. - 2019.)

14.5.2019. Ante Medak (1941. - 2019.)

11.5.2019. Martin Barbir (1999. - 2019.)

8.5.2019. Jure Ujdur (1957. - 2019.)

2.5.2019. Katica Filipović (1939. - 2019.)

30.4.2019. Milica Nikolac  (1934. - 2019.)

29.4.2019. Nikša Veža  (1955. - 2019.)

19.4.2019. Marija Mateljak  (1931. - 2019.)

14.4.2019. Marija Miljas  (1937. - 2019.)

4.4.2019. Ljubica Kežić (1924. - 2019.)

25.3.2019. Bogdan Andrijašević (1937. - 2019.)

12.3.2019. Hilda Kolić (1931. - 2019.)

10.3.2019. Kata Kuran (1934. - 2019.)

3.3.2019. Arsen Šunjić (1934. - 2019.)

3.3.2019. Mirjana Žderić (1942. - 2019.)

27.2.2019. Nada Kulidžan (1931.- 2019.)

25.2.2019. Vila Lakić (1943. - 2019.)

24.2.2019. Davor Popaj (1971.- 2019.)

19.2.2019. Milorad Bašić (1931.- 2019.)

15.2.2019. Mirko Ćulum (1954.- 2019.)

15.2.2019. Darinka Mateljak (1923.- 2019.)

12.2.2019. Milko Nikolac (1922.- 2019.)

27.1.2019. Dino Rončević (1995.- 2019.)

15.1.2019. Vladimir Musa (1947. - 2019.)

14.1.2019. Vicenco Milošević (1933. - 2019.)

9.1.2019. Miroslav Kužić Ćeski (1959. - 2019.)

7.1.2019. Nada Roso (1954. - 2019.)

6.1.2019. Tomislav Krilić (1929. - 2019.)